Behandeltraject

Stappenplan

Het logopedische behandeltraject ziet er doorgaans als volgt uit:

  • Directe Toegankelijkheidsscreening (zie: tarief en vergoeding)
  • Anamnese (vragenlijst)
  • Logopedisch onderzoek
  • Diagnose-adviesgesprek. De behandeldoelen zullen met u besproken worden.
  • De behandelingen starten. De duur van de behandelperiode kan sterk variëren. Deze is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem.

We streven voortdurend naar een goede diagnostiek en een efficiënte behandeling. Thuis oefenen is erg belangrijk. Meestal vindt de behandeling in de praktijk plaats. Soms is behandeling aan huis mogelijk.

Tarief en vergoeding

Bij alle zorgverzekeraars zit logopedische hulp in het basispakket. Onze logopediepraktijk is per 1 februari 2012 Direct Toegankelijk geworden. Dat wil zeggen dat wij voor iedereen zonder verwijzing toegankelijk zijn, er zijn echter een paar zorgverzekeraars die ervoor hebben gekozen om Directe Toegankelijkheid Logopedie niet te vergoeden. (CZ, Delta Lloyd, Ohra en De Friesland) Wellicht volgt er in 2013 een herziening van deze beslissing, wij houden u hierover op de hoogte.

Patiënten die kiezen voor de directe toegankelijkheid, worden tijdens de eerste afspraak gescreend. Deze screening is erop gericht om de hulpvraag naar logopedie vast te stellen. Verder worden andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de logopedische behandeling (contra-indicatie) uitgesloten. Komt op grond van de screening een zogeheten ‘niet-pluis situatie’ (rode vlag) naar voren, dan adviseert de logopedist dat de patiënt contact opneemt met zijn (huis)arts/tandarts/… voor nader onderzoek. De patiënt zal dan voor de eventuele logopedische behandelingen die daarop volgen wel een verwijzing nodig hebben. Alle kosten worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend.

Samenwerking

Wij werken samen met verschillende disciplines, bijvoorbeeld huisartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders, kinderartsen, etc. Dit is belangrijk om uw behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen en om het maximale resultaat te behalen. Wij vragen altijd eerst uw toestemming om contact op te nemen met andere disciplines, mocht dat van belang zijn voor uw behandelproces!